Działamy na terenie całej Polski. biuro@geoiniekt.pl 602 747 367

Palowanie pod fundamentami


Budowa domu krok po kroku

Zdarza się, że nieodpowiednie warunki wodno-gruntowe mogą poważnie komplikować budowę domu. Jednak rozwiązaniem tego problemu jest palowanie pod fundamentami, czyli zastąpienie fundamentów tradycyjnych na rzecz skutecznego palowania gruntu. Przeznaczeniem fundamentów jest przede wszystkim przenoszenie obciążenia wynikającego z wagi budynku na grunt. Jeśli jego nośność jest niewystarczająca lub grunt staje się wręcz nienośny, niejednorodny lub deformowany, cechuje się wysokim współczynnikiem wód gruntowych czy też znajduje się na obszarze o dużym spadku, postawienie budynku metodą tradycyjną może stać się niemożliwe pod względem technicznym lub utrudnione i niezwykle drogie. W takich przypadkach ta metoda jest niezwykle skuteczna. Dzięki takiej technice wzmacniania, możliwa jest budowa domu na gruntach wszelkiego typu – nawet na grząskich torfach i namułach czy przy wysokim poziomie wód gruntowych– jednocześnie nie ponosząc kosztownych zabiegów odwadniania. Oddając takie zadanie w ręce naszej firmy GEOIniekt, można mieć pewność, że wszystko zostanie zaplanowane krok po kroku, aby uzyskać stabilny grunt pod nogami, wystarczy do nas zadzwonić, my przedstawimy koszt wykonania usługi palowania.


palowanie pod fundamentami

Mikropale jako skuteczna alternatywa dla tradycyjnych fundamentów

Jednym z rodzajów fundamentu głębokiego jest palowanie. Tego typu pale sięgają w głąb gruntu przenosząc tym samym całą masę na bardziej wytrzymałe poziomy. Mimo, że domy jednorodzinne nie mają sporego obciążenia, to jednak warto zdecydować się na mikropale gruntowe. Odznaczają się one niedużym przekrojem, sięgającym do 30 centymetrów, ale za to wysoką nośnością.

Parametry dla palowania fundamentu, dotyczące między innymi ich głębokości osadzenia, średnicy czy rozstawu, powinny być dostosowane do warunków wodnych i gruntowych oraz do obciążeń budynku. Decydując się na taką metodę, należy wziąć pod uwagę parametry palowanego fundamentu.

Warto nadmienić, że mikropale fundamentowe, które wykorzystuje się do palowania gruntu mają długość uwarunkowaną głównie od jej głębokości, gdzie usytuowana jest nośna warstwa gruntu. Palowanie pod fundamentami dzieli się między innymi na: formowane (betonowanie) w gruncie – typ ten najskuteczniej sprawdza się na terenach o wysokim wskaźniku wód gruntowych bądź mając formę gotowych, wyprodukowanych części żelbetonowych czy stalowych. Palowanie polega na wbijaniu, wwiercaniu lub wciskaniu w grunt.

Profesjonalna pomoc GEOiniekt

Bardzo ważne jest to, aby projektant decydował o zastosowaniu konkretnej metody na palowanie pod fundamentami. Powinien on jednak uprzednio zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych tego obszaru tak aby jak najlepiej dobrać np. mikropale pod fundamenty pośrednie. Pomiary te są niezwykle ważne w celu uzyskania zgody na budowę. Polegają one na dokonaniu odwiertów, pobieraniu próbek i przeprowadzeniu badań ziemi w paru miejscach działki.

Palowanie pod fundamentami powinno zostać wykonane pod wszelkimi narożnikami budynku, a także pod łączeniami ścian nośnych i w odpowiednich odcinkach wzdłuż ich. Przeważnie jednak nie są wymagane w obszarach, w których będą działowe, wyjątkiem może być inna decyzja projektanta. Palowanie pod fundamentami przeprowadza się również dla schodów wejściowych jak i tarasu. Miejsca, które są bardziej narażone na obciążenie, a dotyczy to między innymi stref pod stopami fundamentowymi bądź kominami, wzmacnia się poprzez zagęszczanie palowania gruntu. Geodezyjne wytyczenie budynku jak i osi fundamentu daje możliwość do rozpoczęcia palikowania gruntu według wytycznych projektu. GEOIniekt posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań gruntu, projektowaniu jak i w wykonywaniu palowania.

Palowanie pod fundamentami

Zastosowanie form betonowych do palowania gruntu takich jak mikropale fundamentowe, wiąże się z kilkoma czynnościami do których należy się zastosować, mianowicie do:

Przystąpienie do odwiertów następuje w chwili, kiedy została przygotowana odpowiednia ilość zaczynu cementowego, wtłaczanego do otworów. Odwierty nie generują wstrząsów, a powstały w jego wyniku urobek usuwa się zewnętrznie przy pomocy wiertła. Po zastosowaniu się do powyższych podpunktów można przystąpić do stawiania ścian oraz słupów.

Zbrojenie gruntów trudnych

Niektóre grunty trudne takie jak namuły wymagają wzmocnienia konstrukcji poprzez palowanie pod fundamentami . Rozwiązaniem jest tutaj zbrojenie, które montuje się w otworze. Taka konstrukcja może zostać wykonana prętami zbrojeniowymi oraz stalowych kształtowników, choćby o profilach dwuteowych. Dalej, wykonane z prętów zbrojeniowych lub kształtowników stalowych, np. o profilu dwuteowym. Później następuje wypełnianie otworu zaczynem.