Działamy na terenie całej Polski. biuro@geoiniekt.pl 602 747 367

Rys historyczny


W 1995 rozpoczęliśmy prace wzmacniające posadowienie budynków na gruntach zagrożonych niestabilnością. Stosujemy tu metodę mikropali wierconych do nośnego podłoża lub iniekcji skierowanej bezpośrednio do gruntu.


Osadzenie mikropali pod fundamentami Kamienicy przy ul. Floriańskiej w Krakowie

1997 to początek zabezpieczania przeciw-wilgociowego ścian piwnic metodą iniekcji poziomej opartej na materiałach firmy Shomburg i Botament
Izolacja pozioma muru ceglanego gr. 60 cm przy ul. Żółkiewskiego w KrakowieLikwidacja podciągania kapilarnego wody w murze okalającym Hotel Sheraton w KrakowieWykonanie iniekcji uszczelniającej spękania betonów zapory na Jeziorze Turawskim k. Opola