Działamy na terenie całej Polski. biuro@geoiniekt.pl 602 747 367

Bariery mikropalowe – sposób na osuwiska?


Wielu osobom marzy się dom w górach, aby zyskać spokój od zgiełku miast i być bliżej przyrody. Z doświadczenia wiemy, że budowa domu w takich obszarach nie jest zwykle prosta, ponieważ sporym problemem budownictwa na terenach górzystych są osuwiska. Są to masy ziemne bądź skalne, które pod wpływem sił przyrody lub bezpośredniej działalności człowieka, przemieszczają się nagle z miejsca na miejsce. Obszary, w których znajdują się stoki, zbocza, nasypy, obszary wodne lub wyrobiska, sprzyjają powstawaniu tego typu ruchom masowym. Rejon południowej Polski to z geologicznego punktu widzenia teren występowania utworów nazywanych fliszem karpackim. Obszary te, bogate w naprzemienne ułożenie warstw skał osadowych pochodzenia morskiego, mają niezwykle wysoki współczynnik występowania osuwisk. Mają na uwadze wszystkie te czynniki, swoją ofertę usług poszerzyliśmy o metodę na bariery mikropalowe.


zabezpieczanie osuwisk

Naturalne zagrożenie od zaplecza

Powołując się na dostępne statystyki, pokaźna liczba form osuwiskowych rozwija się na stokach o nachyleniu w granicach 12–18°. Zwykle mają one spory zasięg , mimo względnie łagodnego kątu osuwiska, które rozwijają się w tych miejscach. Takie nagromadzenie materiału skalnego generuje spore ryzyko dla obiektów infrastrukturalnych, znajdujących się w ich pobliżu. Co więcej, same w sobie koluwia mogą nie być tak dużym zagrożeniem jak ich zasięg. Obszerne pole osuwiska naraża również obszary rolne, dlatego należy podjąć się ich stabilizacji, co nie jest jednak proste. Z jednej strony takie zabiegi wzmacniające wymagają wykorzystania konstrukcji geotechnicznych cechujących się wysokim poziomem wytrzymałości oraz nośności. Z drugiej jednak strony występują poważne ograniczenia techniczne i terenowe, które mogą skutecznie uniemożliwić dostarczenie ciężkiego sprzętu na obszar osuwiska. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem są właśnie bariery mikropalowe.

Bariera mikropalowa jako gwarant bezpieczeństwa

Taka konstrukcja z powodzeniem zatrzymuje ruchy osuwiskowe, poprzez maksymalną minimalizację przemieszczania się mas kolumnowych. W zależności od sytuacji i potrzeb, na barierę mikropalową składają się zazwyczaj jeden, dwa lub trzy rzędy mikropali, zakończone oczepem żelbetowym. Duże znaczenie ma tu również sposób ich konfiguracji przestrzennej, które jest zależne od głębokości osuwiska. Zastosowanie bariery mikropalowej gwarantuje zachowanie dużej wytrzymałości konstrukcji oraz pełnej dyspozycji do ingerowania na obszarze występowania ruchów masowych materiału skalnego. Na terenie wzmocnionym przez tego typu technologię można między innymi rekonstruować elementy uszkodzonej infrastruktury pod wpływem dotychczasowych osuwisk bądź dobudowania dodatkowych elementów architektonicznych. Z tego względu warto zdecydować się na barierę mikropalową, które nasza firma GEOiniket z powodzeniem wykonuje od wielu lat.