Działamy na terenie całej Polski. biuro@geoiniekt.pl 602 747 367

Wypełnianie pustek w gruntach


Od wielu lat zajmujemy się kwestią wpływu gruntu na trwałość budynku w praktyce. Bezapelacyjnie doszliśmy do wniosku ,że trwałość budynku jest niezwykle zależna od stanu jego fundamentów, dlatego przed rozpoczęciem stawiania podłoża należy dokładnie przebadać grunt nad którym ma się znaleźć. Wyniki oraz analiza danych uzyskanych po przeprowadzeniu badań, otwierają drogę do nakreślenia obciążeń, co jest równoznaczne z możliwością właściwego wykonania projektu fundamentów. Czasem zdarza się natrafić na grunt trudny, o małej spoistości i wytrzymałości. Wbrew pozorom, postawienie budowli na tego typu ziemi nie jest skomplikowane, o ile uprzednio zastosowano jego właściwe wzmocnienie. Celem jest tutaj zwiększenie poziomu nośności podłoża budynku oraz zmniejszenie jego ściśliwości. Rodzaj oraz metoda wykonania wzmacniania gruntu zależne są od wielkości budynku jak i ciężkości, która może wywoływać różne skutki poprzez ogromne naciskanie na grunt.

Właściwa metoda fundamentem mocnego gruntu

Istnieje kilka metod wzmacniania gruntów w konstrukcji ziemnej, które powodują wzrost wytrzymałości i zmniejszenia ich porowatości. Wpływa to między innymi na spadek współczynnika przepuszczalności wody jak i poprawy stabilności skarp. Ponadto wzmocniony grunt przyczynia się do skutecznego zmniejszenia wywieranego na niego nacisku jak i do wzrostu odporu gruntu. Głównie stosuje się tutaj metodę zagęszczania podłoża , która jest przydatna zwłaszcza w gruntach grząskich, gdzie można w łatwy sposób wykonać zagęszczenie. Decydując się na tego typu działanie musimy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia drgań budowli znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.

Rozwiązanie dla gruntów trudnych

Występuje też inna metoda, wykorzystywana przy słabych gruntach sypkich, polegająca na zagęszczaniu poprzez zastrzyki wykonane z zaprawy cementowej. Aby właściwie doprowadzić płynną zaprawę cementową do końca, należy na odpowiedniej głębokości gruntu wbić stalowe rury, a te wyposażone w gumowe przewody, pod wpływem ciśnienia implementują substancję do gruntu. Do tego celu wbija się na odpowiednią głębokość stalowe rury, przez które doprowadza się przewodami gumowymi pod ciśnieniem płynną zaprawę cementową do gruntu. Tym samym zwiększa się szczelność i wytrzymałość gruntu, poprzez wypełnione przestrzenie międzycząsteczkowe. Podobnie odbywa się wzmacnianie gruntów sposobami chemicznymi, z tą różnicą że do gruntu wprowadza się substancje zawierające polimery i szkło wodne.

Wszystkie te działania powinny jednak odbywać się pod czujnym okiem eksperta budowlanego, aby mieć pewność, że wzmocnienie gruntu przyniesie założone rezultaty. Warto więc zwrócić się do naszej firmy GEOiniekt, ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie w tego typu czynnościach.