Działamy na terenie całej Polski. biuro@geoiniekt.pl 602 747 367

Iniekcja gruntu


Jeśli mur z cegły oraz jego otwory charakteryzują się niską nasiąkliwością to iniekcja gruntu powinna zostać przeprowadzona dwurzędowo. Wówczas różnica wysokości musi mieć około. 8 centymetrów. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z murami wykonanymi z chłonnego kamienia naturalnego, powinno się lokalizować otwory w kamieniach. Jeśli jednak są to mury niechłonne, to należy je zrobić w spoinach. Poniżej kilka czynników wpływających na właściwe wykonanie otworów izolacji poziomej :

Główną zasadą przeprowadzenia właściwej izolacji poziomej jest jak najmniejsza różnica między otworami. Takie działanie zapewnia bezpieczeństwo w trakcie całego zabiegu. Otwory wykonuje się przy pomocy młoto-wiertarki elektropneumatycznej z określonym wiertłem, które pozwala na wiercenie bez wibracji. Hydrofobizacja murów jak i metoda wiercenia otworów stosunkowo nie różni się dla murów usytuowanych pod budynkami i nad ziemią. W tej kwestii warto zaufać naszej firmie, która ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej.


iniekcja gruntu

Skuteczność iniekcji gruntu

Sposób ten jest rekomendowany zwłaszcza w przypadku, gdy poddawany obróbce mur jest całkowicie bądź w większym stopniu pochłonięty wilgocią. Specyfikacja muru, dotycząca między innymi jego typu i stanu warunkuje rozmieszczenie otworów. Z kolei ich średnica jest zależna od przeprowadzonej metody. Odcinek między otworami, wykonywanymi pod kątem 5-10°, przeważnie sięga od 12 do 16 centymetrów. Przecięcie spoin wiążących elementy konstrukcyjne muru, wykonanego z cegły lub kamienia, jest tutaj warunkiem podstawowym, decydującym o skuteczności izolacji poziomej.

Fundamenty pośrednie

Czasami mamy do czynienia z grząskim gruntem, gdzie jest bardzo dużo wody. Czasami też grunt jest bardzo mało stabilny i potrzebne jest wówczas podbijanie fundamentów. Są to tzw. fundamenty pośrednie- Są one znane także jako fundamenty głębokie. Charakteryzują się tym, że przekazują obciążenie pośrednio. Wyróżniamy tutaj na przykład palowanie, wykopy pod fundamenty pośrednie, które dzielą się na mikropale normalne, pale zawieszone i pale stojące.

Izolacja pozioma murów


Nawet w przypadku 95% wilgotności murów, ich osuszanie dokonuje się poprzez zastosowanie przepony poziomej. We wszystkich sytuacjach kompleksowego zabezpieczania przeciwwodnego murów, izolację poziomą łączy się z izolacją pionową. Związki krzemu są tutaj głównym elementem czynnika iniekcyjnego, które zapewniają wysoką skuteczność oraz wytrzymałość izolacji poziomej. Naszą specjalnością jest metoda nadciśnieniowa, służąca do wykonywania właściwej izolacji poziomej.


iniekcja gruntu

Izolacja pozioma muru z GEOiniekt

Należy wziąć pod uwagę kwestię muru zewnętrznego w trakcie podpiwniczania, który może ulec zawilgoceniu. Poza kapilarnym podciąganiem wody i wilgoci z gruntu, wilgoć dostarczana jest na mur ze strony stycznego gruntu zewnętrznego. Te dwie przyczyny są niezwykle ważne biorąc pod uwagę wymiary rozkładu zawilgocenia muru. Z tego powodu powinno się bardzo szczególnie nakreślić stan zawilgocenia dla wszystkich stref osobno poprzez badania wilgotności i struktury muru. Bez przeprowadzenia szczególnej analizy.

Najczęściej jednak o wielkości dominującej zawilgocenie muru decyduje nitkowate podciąganie wody i wilgoci z gruntu, z powodu nieposiadania izolacji poziomej, bądź jej niewystarczającej skuteczności. W sytuacjach granicznych, obie te miary są niezwykle duże. Wszystkie powyżej przedstawione zagadnienia mają spore znaczenie przy tworzeniu projektu izolacji pionowej budowli. Określenie kwestii formy wykonania izolacji pionowej, czy ma być ona lekka bądź ciężka należy do projektanta. Z tego względu należy skontaktować się z osobą, która ma w tej dziedzinie sporą wiedzę, potwierdzoną w praktyce, dlatego warto zaufać naszym ekspertom. Ponadto w trosce o klienta indywidualnie wyceniamy nasze usługi.