Izolacja piwnic

Izolacja piwnic to jedna z naszych priorytetowych dziedzin działalności. Wykonujemy kompleksową izolację ścian i posadzki piwnicy.

Dla zabezpieczenia budowli przed niszczącą działalnością wilgoci, nie zawsze wystarczy; naprawa dachu, systemu odwodnienia dachu, czy kanalizacji budynku. Bardzo często dochodzi przenikania wilgoci przenikającej z zawodnionego gruntu, w formie kapilarnej, higroskopijnej lub przez nieszczelności w murach i fundamentach. Prace izolacyjne należy dobrze zaplanować i wykonać. Materiały budowlane tj. cegła, piaskowiec, zaprawy budowlane posiadają dużą ilość kanałów włosowatych w których kapilarnie jest podciągana woda. Aby zapobiec tego typu zjawiskom stosuje się przegrody poziome z materiałów bitumicznych. Tego rodzaju technologie nie były stosowane w minionych latach, albo przestały spełniać swoje zadanie, dlatego należy je odnowić lub zastosować od nowa.

W starym budownictwie możemy zauważyć białe wykwity na ścianach są to potocznie nazywane „sole”. Chodzi tu o szkodliwe związki chemiczne z grupy chlorków, siarczków i azotanów. Sole mają zdolność wchłaniania wilgoci z powietrza oraz wydalania. Wielokrotny proces ten powoduje wykwit kryształków soli. Kryształki te budują się w kapilarach, które następnie zaczynają rozrywać strukturę kapilarną. Objawia się to głuchym tynkiem, który w późniejszym czasie zaczyna odpadać. Proponujemy zestawy produktów renomowanych firm (Schomburg, Botament, Addiment) do zabezpieczania podziemnych części budowli przed wodą i wilgocią gruntową.

Izolacja

Ściany piwnic często wykazują uszkodzenia w postaci rys i pęknięć, które mogą powstać n.p. w skutek wadliwego wykonawstwa, użytkowania, czy wreszcie na skutek starzenia. Pojawiają się w ten sposób miejsca osłabione, które po pewnym czasie mogą prowadzić do uszkodzeń uniemożliwiających eksploatowanie obiektu budowlanego. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji stanowią na ogół cały kompleks zabiegów technologicznych, w skład których wchodzą z reguły także roboty iniekcyjne. Decyzja o podjęciu naprawy poprzez iniekcje wymaga analizy rodzaju rys, przyczyn ich powstawania oraz uwzględnienia szeregu czynników materiałowo-technologicznych i warunków zewnętrznych w jakich naprawa może być przeprowadzona. Cel naprawy, a więc przywrócenie bądź zwiększenie nośności, konsolidacja elementów i jej uszczelnienie, zabezpieczenie zbrojenia lub poprawa wyglądu zewnętrznego decydują o rodzaju używanego do iniekcji materiału i sposobie wykonania zabiegu. Firma nasza oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości nowoczesnych technologii do iniekcji rys i pęknięć m.in. firmy ADDIMENT i BAUCHEMIE.

Sposób wykonania iniekcji:

Operacje technologiczne

Zabieg wykonania iniekcji powinien zapewnić możliwie całkowite wypełnienie rys w naprawianej konstrukcji. Zależnie od charakterystyki rysy (geometrii, stanu zawilgocenia) i właściwości przewidzianego iniektu (czas wiązania i lepkość) przyjmuje się:

  • rodzaj i rozmieszczenie końcówek iniekcyjnych,
  • sposób powierzchniowego zamknięcia rysy,
  • ciśnienie tłoczenia

Poszczególne czynności obejmują:

  • czyszczenie zarysowanej powierzchni (umożliwiające dokładną lokalizację i ocenę rysy)
  • powierzchniowe uszczelnienie rysy
  • zamocowanie końcówek iniekcyjnych (pakerów)
  • wtłoczenie iniektu
  • usunięcie końcówek iniekcyjnych