Rys historyczny

W 1995 rozpoczęliśmy prace wzmacniające posadowienie budynków na gruntach zagrożonych niestabilnością. Stosujemy tu metodę mikropali wierconych do nośnego podłoża lub iniekcji skierowanej bezpośrednio do gruntu.

Osadzenie mikropali pod fundamentami Kamienicy przy ul. Floriańskiej w Krakowie

1997 to początek zabezpieczania przeciw-wilgociowego ścian piwnic metodą iniekcji poziomej opartej na materiałach firmy Shomburg i Botament

Izolacja pozioma muru ceglanego gr. 60 cm przy ul. Żółkiewskiego w Krakowie

Likwidacja podciągania kapilarnego wody w murze okalającym Hotel Sheraton w Krakowie

Wykonanie iniekcji uszczelniającej spękania betonów zapory na Jeziorze Turawskim k. Opola