Podbijanie fundamentów czyli gwarancja bezpiecznego domu

fundamenty pośrednie

Podstawą każdego domu są fundamenty, o czym nasza firma GEOiniekt doskonale wie. Remontując budynek, trzeba przede wszystkim pamiętać o solidności ich wykonania, gdyż bezpieczeństwo domu jest w dużej mierze zależne od jego podstawy. Z tego względu prawidłowe wykonanie fundamentów jest niezwykle ważne. Pod konstrukcję domu jednorodzinnego najczęściej stosuje się ławy betonowe lub żelbetowe, nawet w przypadku występowania piwnic. Aby uniknąć ewentualnych odkształceń ławy fundamentowej pod wpływem ciężaru budynku bądź jej zniszczenia, niezbędne jest wykonanie podbijanie fundamentów.

Kiedy grunt pod nogami staje się grząski…

Mimo ,że ławy betonowe są wytrzymałe na ściskanie, to jednak można skutecznie uodpornić fundamenty pośrednie na zginanie. Są jednak przypadki, które wymagają natychmiastowej ingerencji. Oto kilka sytuacji ,których nie można lekceważyć, mianowicie gdy:

  • 1) Ława fundamentowa zostanie podmyta. Fundamenty są najczęściej podmywane z powodu spływającej z dachu wody, ponieważ nie zamontowano na nim rynien. Ze względu na dużą chłonność ziemi, ciecz ściekająca na grunt tuż przy fundamentach wnika przez nie bezpośrednio, podmywając fundamenty pośrednie. Tam gdzie wystąpiło pęknięcie osiadającej ławy wskutek przesączenia wody, należy dodatkowo zamontować stalowe pręty w celu wzmocnienia konstrukcji.
  • 2) Planowana jest nadbudowa dodatkowego piętra. W takiej sytuacji obecne parametry ławy sprawdzające się dotychczasowo mogą okazać się niewystarczające do prawidłowego podtrzymywania całości. Z tego względu należy równomiernie przerzucić zwiększone obciążenie na grunt, odseparowując je od dobudowanej kondygnacji. W tym celu poszerza się ławę poprzez obustronne obmurowanie bądź obetonowanie tego elementu.
  • 3) Dobudowa ma być w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już budynku. Należy wówczas zwrócić uwagę na oddziaływanie dotychczasowej budowli na grunt, w którym zostały umieszczone wcześniej fundamenty, które mogą powodować sporą niestabilność gruntu. Z tego powodu część, która została dobudowana, powinna znaleźć się niżej, a dokładnie na nienaruszonym gruncie. W celu uzyskania równego poziomu posadowienia całej konstrukcji, pod fundamenty pośrednie należy wykonać betonowanie lub podmurowanie spodu.
  • 4) Ława fundamentowa znajduje się powyżej linii przemarzania, co powoduje unoszenie budowli przez zamarzającą wodę w gruncie. Przyczynia się to do powstawania nierówności podczas jego opadania wiosną, pod wpływem odmarzania gruntu. Płytko osadzoną w gruncie ławę fundamentową należy wówczas poniżej poziomu głębokości przemarzania. Polska jest podzielona na cztery strefy przemarzania, jednak na większości jej terenów występuje II strefa, o głębokości 1 metra. Na obszarach o najniższych temperaturach podbijanie fundamentów powinno się wykonać do 1,4 metra.
  • 5) planowane jest pogłębienie piwnic, np. w celu adaptacji jej na dodatkowe pomieszczenie. Posadzka piwnicy znajduje się kilkanaście centymetrów wyżej nad poziomem posadowienia budynku. Jeśli ma nastąpić obniżenie jej poziomu to konieczne jest zastosowanie tej czynności do całej ławy fundamentowej.

Postaw na profesjonalizm

W omówionych powyżej sytuacjach nie warto zwlekać z działaniem. Aby uniknąć przykrych i kosztownych skutków związanych z niewłaściwym podbiciem ławy fundamentowej bądź pozostawieniem jej samej sobie, należy zwrócić się do specjalistów, którzy rozwiążą tego typu problem. Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie, dzięki któremu do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie w celu uzyskania najefektywniejszego rozwiązania. Od wielu lat podbijanie fundamentów jest naszą specjalnością, dlatego warto zaufać właśnie nam.

podbijanie fundamentów geoiniekt